10 procent jongeren betaalt zorgverzekering niet op tijd

10 procent van de Nederlandse jongeren heeft grote moeite de zorgverzekering op tijd te betalen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Aan het onderzoek deden 1511 jongeren tussen de 12 en de 24 jaar mee.

Uit het onderzoek blijkt dat 10 procent van de respondenten nog een rekening heeft open staan bij de zorgverzekeraar. In totaal heeft bijna de helft van de Nederlandse jongeren een schuld. 42 procent van de ondervraagden heeft ergens een betalingsachterstand.

Geslacht en niveau
Aan het onderzoek deden 1511 jongeren mee, evenveel jongens als meisjes. 55 procent van de ondervraagden was in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar. Het grootste deel van de jongeren (41 procent) studeert aan het hoger onderwijs. Met 15 procent is de groep mbo’ers ondervertegenwoordigd.

Dat jongeren een betalingsprobleem hebben, is statistisch gezien opmerkelijk. Zo’n 30 procent van de jongeren heeft een baantje, en dus een inkomen. Van alle studenten in bijna 70 procent nog inwonend, slechts 32 procent heeft een eigen woonruimte.

Zorgverzekering
Van de respondenten die achttien tot en met 24 jaar zijn, geeft 10 procent van de jongeren aan stelselmatig de zorgverzekeraar niet op tijd te betalen. Daarnaast geeft 15 procent van de jongeren aan, aan te kloppen bij de ouders om een deel van de kosten van de zorgverzekering te betalen.

In totaal heeft ten minste 42 procent van de jongeren tussen de 18 en de 24 jaar een schuld opgebouwd. Dat is niet per se bij een verzekeraar. Lenen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt bijvoorbeeld ook als een schuld gezien. 23 procent van de studenten heeft zo’n studiegeld.

17 procent van de jongeren leent regelmatig geld van anderen. Daardoor heeft 19 procent een betalingsachterstand, en staat 7 procent van de jongeren stelselmatig rood.

Opleidingsniveau
Er is een verband tussen het opleidingsniveau van jongeren en de betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar. 14 procent van de jongeren met een mbo-opleiding heeft betalingsproblemen, tegen 5 procent van de hbo- en wo-studenten. Maar studenten aan het hoger onderwijs hebben te maken met een hoog bedrag aan collegegeld, waardoor hun schulden hoger zijn.

Veel studenten zien daarnaast een studieschuld niet als een financieel probleem. Jongeren die betalingsproblemen hebben kunnen het beste een betalingsregeling met de zorgverzekeraar treffen, of de zorgpremie 2015 vergelijken.

 

Vorige artikel:

Volgende artikel: