Verwachting: meer mensen stappen over

Naar verwachting stappen meer mensen over naar een andere zorgverzekering, dan eerder gedacht. Ongeveer één op de negen Nederlanders overweegt een andere zorgverzekering te kiezen aan het einde van dit jaar. Met name de verschillen in premies en dekkingen zijn redenen om voor een andere zorgverzekering te kiezen. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo.

Onderzoek
Onderzoeksbureau TNS Nipo ondervroeg bijna 1120 Nederlanders of zij plannen hebben om in 2014 voor een andere zorgverzekering te kiezen. Meer dan tien procent van de respondenten gaf aan zeker te zijn volgend jaar de polis bij een andere zorgverzekeraar onder te brengen. Dat is fors meer dan vorig jaar: toen gaf slechts negen procent van de ondervraagden aan voor een andere zorgverzekeraar te kiezen.

Opvallend is dat voornamelijk de jongere generatie en mensen van middelbare leeftijd willen kiezen voor een andere zorgverzekering. Mogelijk komt dat doordat zij beter met een computer over weg kunnen, waardoor zij meer mogelijkheden hebben om op een overzichtelijke manier zorgverzekeringen te vergelijken.

De eerste schattingen laten zien dat ongeveer 1,4 miljoen Nederlanders over zullen stappen naar een andere verzekeraar. Dat is lager dan de tien procent uit het onderzoek van TNS Nipo. Er is namelijk rekening gehouden met een correctie, omdat niet iedereen die aangeeft van zorgverzekeraar te willen wisselen, ook daadwerkelijk de stap zet.

Premieverschillen
Het besparen op de premie is naar verluidt het belangrijkste motief om van zorgverzekeraar te wisselen. In de huidige economische tijd zitten mensen redelijk krap bij kas en kiezen zij voor een voordeligere zorgverzekering. De basiszorgverzekering bevat bij iedere verzekeraar exact dezelfde dekkingen en behandelingen, omdat deze wordt samengesteld door de minister van Volksgezondheid.

Dit houdt in dat alle premieverschillen bij basisverzekeringen geen weerslag hebben op de dekkingen. Dat weten consumenten ook, en daardoor kiezen zij voor een andere, goedkopere zorgverzekeraar. Bijna driekwart van de respondenten die zeker willen overstappen, geven besparingen aan als belangrijkste motief om over te stappen.

Ook mensen die niet willen overstappen, noemen de premie als belangrijkste reden om bij de huidige zorgverzekeraar te blijven. Zij zijn tevreden over de premie die zij nu betalen.

Niet alles daalt
De premie voor de basis zorgverzekering mag dan wel dalen, dat is niet het geval bij aanvullende zorgverzekeringen. Onlangs maakte zorgverzekeraar Zilveren Kruis bekend de premie van de basisverzekering met ongeveer 8 euro per maand te laten dalen. Echter, de prijs voor aanvullende zorgverzekeringen stijgt met 2 procent.

Zorgverzekeraars mogen bij aanvullende zorgverzekeringen zelf kiezen voor welke behandelingen en medicijnen zij vergoeden, evenals de prijs. Daardoor liggen de premies bij aanvullende zorgverzekeringen ook vaak verder uit elkaar. Voor het eerst sinds jaren zijn ook de premieverschillen bij zorgverzekeraars een stuk groter.

Grote verschillen
De verschillen in premie bij de basisverzekering zijn voor het eerst sinds jaren een stuk groter. Het opvallendst is dat voornamelijk grote zorgverzekeraars de premie forser kunnen verlagen dan kleinere zorgverzekeringen. Dat komt waarschijnlijk doordat grote zorgverzekeraars betere deals en dus contracten kunnen sluiten met zorgaanbieders.

Gisteren werd bekend dat bijvoorbeeld CZ en Menzis minder hoge vergoedingen bieden aan ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Het is aan de zorgaanbieder zelf om te kiezen of zij met deze lagere vergoedingen akkoord willen gaan.

Kleinere zorgverzekeraars kunnen geen lagere vergoeding bieden aan specialisten, omdat de specialist wegens de reputatie van de zorgverzekeraar dan toch meer voor de grotere zorgverzekeraar zal kiezen.

Opgelet
Bij het overstappen naar een andere zorgverzekeraar zijn wel een aantal factoren waar de verzekerde rekening mee moet houden. Ten eerste worden alle premies uiterlijk op 19 november bekendgemaakt. Vanaf dan zullen de zorgvergelijkers de nieuwe premies ook definitief invoeren en kan het vergelijken beginnen.

Op 31 december 2013 kunnen verzekerden hun zorgverzekering annuleren en kiezen voor een andere zorgverzekeraar. In de tussentijd blijft de polis van de huidige zorgverzekeraar doorlopen, zodat risico’s gewoon verzekerd zijn. In februari van het nieuwe kalenderjaar moet de verzekerde dan aansluiting gevonden hebben bij de nieuwe zorgverzekeraar.

Collectieve zorgverzekeringen lijken vaak voordeliger, maar dat komt door de korting die de zorgverzekeraar geeft vanwege de grote hoeveelheid klanten die de zorgverzekeraar in één keer krijgt. In sommige gevallen kan die korting niet op tegen de lage premie die een individuele zorgverzekering kan geven. Ook is het verstandig alle dekkingen eerst goed met elkaar te vergelijken.

Vorige artikel:

Volgende artikel: